در فضای متن محور جامعه تئاتری ایران، ایده تشکیل گروه لیو توسط  محمد حسن معجونی، مریم مجد و ندا رضوی پور با هدف تمرکز بر اجرا شکل گرفت

این گروه در هفتمین جشن منتقدین خانه تئاتر که در مرداد ماه سال 1387 برگزار شد، به دلیل تلاش در جهت فعالیت های پژوهشی تئاتر بعنوان "گروه برتر سال 1386" برگزیده و موفق به دریافت نشان نوشین شد.

گروه لیو به دنبال ارتباط قوی تر با مخاطب و مشارکت او است. از دید این گروه مخاطب فقط مصرف کننده نیست، بلکه همکار است. در حالی که بیشتر فعالیت های تئاتری در ایران دولتی هستند، دورنمای گروه لیو رسیدن به تئاتری مستقل است. آموزش یکی از مهمترین ارکان گروه است که شامل آموزش های درون گروهی، آموزش های هنری به علاقه مندان و آموزش مخاطب می شود.
در همین راستا پس از گذشت 16 سال از فعالیت های لیو؛ به صحنه رفتن اجراهای متعدد و برگزاری چندین دوره از فستیوال های مونولیو و میکرولیو در تابستان 1396 با همکاری موسسه فرهنگی هنری خانه هنر مد، آکادمی تئاتر لیو تاسیس گردید .